Els ports esportius de Santa Eulàlia i Cala d'Or realitzaran importants obres de millora

05/11/2013, 13:57

Ports de les Illes Balears ha dut a terme , junt amb els respectius concessionaris , el replanteig de les obres de millora i d'adaptació a la Llei de Ports que es realitzaran en els ports esportius de Santa Eulàlia i Marina de Cala d'Or.

Pel que fa al port de Santa Eulàlia les obres que s'han replantejat i que s'executaran en breu, amb una inversió de 1,8 milions d'euros, consisteixen en la prolongació del moll de la benzinera, la renovació integral dels paviments del port així com la renovació de la xarxa d'aigua potable i la canalització de la xarxa elèctrica i l'enllumenat.

El projecte de millora preveu també la construcció d'un lavabo adaptat per a minusvàlids dins de l'edifici de Capitania i la construcció d'altres lavabos a l'extrem final del moll adossat al dic.

Les obres se sumen a les ja realitzades en dues fases anteriors consistents en la remodelació del moll adossat al contradic i en la renovació i millora de tots els pantalans. El cost global d'aquest projecte puja a 4,7 milions d'euros.

Per la seva banda, les obres que es duran a terme al port esportiu Marina de Cala d'Or, després que Ports IB ja hagi efectuat també el replantejament junt amb el concessionari de la instal·lació, consisteixen en la construcció d'un pantalà per prolongar el moll d'espera que resulta insuficient per a un port d'aquestes característiques i la construcció d'una rampa varador per l'avarada d'embarcacions a remolc i especialment per les embarcacions lleugeres de la futura escola de vela. Igualment, està previst el reforç de l'escullera del dic amb l'ampliació del seu moll adossat per a un adequat accés al moll d'espera i a les instal·lacions de combustible en cas d'una possible emergència.

El projecte d’aquestes obres va ser aprovat de manera definitiva pel consell d'administració de Ports IB a 2011 però no s'havien pogut realitzar per ubicar-se en l'exterior de la zona de servei del port, fet pel que precisaven de l'adscripció de terrenys de domini públic marítim terrestre per part de la Demarcació de Costes a la comunitat. Finalment, el passat mes de març es va formalitzar l'acta i pla d'adscripció entre l'administració estatal i l'autonòmica i es va autoritzar l'inici de les mateixes.