Sol·licitud de nova autorització temporal per a lloc base (Llista 7ª)

24/09/2013, 15:49

Obert termini per sol·licitar una nova autorització temporal d'ús d'un lloc base d'amarratge per embarcacions d'esbarjo, en el ports de Pollença, Colonia de Sant Jordi, Valldemossa, S'Oberta i Es Barcarés (Llista 7ª), finalitza el 31/12/213.

Segons els arxius que obren en poder de Ports de les Illes Balears, els usuaris dels ports a dalt indicats que disposin d'una autorització temporal para posat base (Llista 7ª) , la qual finalitza el proper 31 de desembre del 2013.

D'acord amb l'article 70.3 del Decret 11/2011, de 18 de febrer, d'aprovació del reglament de desenvolupament i execució de determinats aspectes de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de Ports de les Illes Balears; la persona interessada que estigui al corrent del pagament de les taxes i no hagi incomplit les condicions de l'autorització, pugues abans del venciment del termini d'aquesta, sol·licitar una de nova que tindrà caràcter preferent