El director general de Turisme es reuneix amb la batlessa de Sant Antoni per analitzar el nou marc legislatiu turístic

07/08/2013, 00:00

El director general de Turisme, Jaime Martínez, s'ha desplaçat al municipi de Sant Antoni per mantenir amb la seva batlessa  Pepita Gutiérrez una reunió de treball emparada en el nou marc legislatiu creat després de l'aprovació de la nova Llei del Turisme i del Decret Llei de Mesures Urgents de Caràcter Turístic i d'impuls de les zones turístiques madures i que té com objectiu impulsar de forma urgent l'activitat econòmica, la desestacionalització i diversificació de l'oferta turística, el foment de la qualitat i la millora de les zones turístiques declarades madures.

Al respecte, el director general de Turisme ha explicat que aquest decret, d'aplicació immediata a la Platja de Palma en quedar aquesta ja declarada com a Zona Turística Madura, es pot aplicar també en aquelles zones que siguin declarades madures pel Consell Insular corresponent, previ informe preceptiu i vinculant de l'Ajuntament afectat.

En el transcurs de la seva visita, durant la qual també el director general ha recorregut el municipi tant de nit com durant el dia per conèixer in situ la zona turística, Jaime Martínez ha explicat que properament se signarà amb el Consell Insular el conveni pertinent per a la elaboració i posterior aprovació del Pla d'Intervenció d'Àmbit Turístic (PIAT) amb el qual, entre altres aspectes, es regularan les activitats d'explotació de recursos en l'àmbit de l'ordenació turística. En aquest sentit, Jaime Martínez ha explicat que l'Ajuntament de Sant Antoni pot incorporar en les seves normes subsidiàries, actualment en tramitació, aquelles mesures i aspectes de planejament que reculli el pla director sectorial i que siguin del seu interès.

De la mateixa manera, el director general de Turisme ha recordat que l'objectiu dels PIATs és garantir la rendibilitat de les Balears com a destinació turística, millorant els seus recursos i la qualitat de vida dels seus residents i que una primera mesura posada en marxa, tal i com es recull en el Pla Integral de Turisme de les Balears (PITIB), és la intervenció a les zones turístiques madures per tal de revitalitzar-les i on Sant Antoni figura, junt amb Platja de Palma i Magaluf; Cala en Bosc i Cap d'Artrutx a Menorca i es Pujols a Formentera, com a zona pilot d'intervenció.

Un altre dels temes tractats en la reunió ha estat la redacció, ja iniciada per l'Ajuntament de Sant Antoni, del pla de desenvolupament turístic, tal com recull la Llei del Turisme, que té com objectiu definir el model i l'estratègia de desenvolupament turístic del municipi; determinar les principals necessitats, prioritats i programes d'acció; impulsar els recursos turístics de cada municipi i implementar, entre altres, les mesures que siguin necessàries per diversificar l'oferta turística, reduir l'estacionalitat, impulsar la competitivitat i aconseguir un increment de la qualitat turística. A més, i tal com s'ha avançat en la trobada, l'Ajuntament de Sant Antoni té previst instar al Govern de les Illes Balears que es declari municipi turístic, tal com es recull en l'article 70 de la Llei de Turisme.

D'altra banda, Jaime Martínez ha subratllat la importància dels municipis per millorar la competitivitat turística de les illes i la posada en comú de bones pràctiques i d'experiències turístiques i, al respecte, ha destacat la Mesa de Batles pel Turisme.