Ports IB dota el port de Ciutadella d'una embarcació per millorar el servei de practicatge

20/03/2013, 10:00

Ports de les Illes Balears disposa d'una nova embarcació al port de Ciutadella amb la qual es podrà optimitzar el servei de practicatge.

 

Aquesta embarcació ha estat cedida per l'entitat pública Societat de Salvament i Seguretat Marítima de la Direcció General de la Marina Mercant del Ministeri de Foment mitjançant la signatura d'un conveni de col • laboració, subscrit el passat mes d'octubre, entre el president de l'entitat, Rafael Rodríguez, i el conseller de Turisme i Esports i president de Ports IB, Carlos Delgado.

En virtut d'aquest conveni, es cedeix a Ports IB l'ús d'aquesta embarcació, que es trobava inoperativa al port de Motril (Granada) per poder prestar el servei de practicatge ja que reuneix les condicions tècniques necessàries per dur a terme aquest servei de seguretat en la navegació al port exterior de Ciutadella.

Per part de Ports IB s'ha procedit a adequar-la amb els elements i equipaments necessaris per prestar el servei de practicatge i està ja plenament operativa, quedant pendent d'escometre les últimes inspeccions pertinents per part de les autoritats marítimes.

El conveni de cessió d'ús de l'embarcació preveu una durada de cinc anys si bé pot ser prorrogat per acord exprés d'ambdues parts pel període de temps que es consideri.

Característiques de l'embarcació:

Eslora: 14 metres
Mànega: 3,86
Puntal: 2,40
Tones de registre brut: 19,43
Any de construcció: 1982 Drassanes Rodman (Espanya)
Motors de 574 CV de potència.

Fuente: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?lang=es&codi=1419993&coduo=138143