Aprovat al Consell d’Administració de Ports IB, el projecte de mesures compensatòries per la construcció del port exterior de Ciutadella

17/06/2011, 13:24

El 18 de maig de 2011, el Consell d’Administració de Ports IB va aprovar el programa de mesures compensatòries destinades al Projecte “Life Posidonia” exigides per la Comissió Balear de Medi ambient respecte a l’obra d’ampliació del Port de Ciutadella i modificat núm. 2 de millores tècniques al dic exterior.

El projecte ha estat notificat a la Comissió Balear de Medi Ambient perquè hi doni el seu vistiplau, prèviament a la tramitació del seu inici.

 

Aquestes mesures comprenen les actuacions següents: instal·lació de boies per evitar el fondeig a les zones de praderies de posidònia i indicació de les zones lliures de navegació a motor en els ports de Fornells i Addaia; extracció de les restes d’embarcacions enfonsades i altres estris, al port de Fornells; extracció de les restes de la piscifactoria del port de Fornells; instal·lacions de fondejos ecològics regulats per dissuadir els fondejos incontrolats a Son Saura, Cala en Turqueta, na Macarella; actuacions de sensibilització mitjançant material educatiu sobre la protecció de la posidònia.

Aquestes actuacions tendran un pressupost estimat com a mínim de 213.000 €, atès el que disposen els informes de la Comissió Balear de Medi Ambient.