El Consell Insular de Menorca (CIM) i Ports IB han signat un Protocol general en relació al Camí de Cavalls, que discorre pels nous accessos al port exterior de Ciutadella

17/06/2011, 13:19

Ports IB, a través d’aquest Protocol, es compromet a vetlar per la protecció dels trams del Camí de Cavalls de Menorca, que discorre pels nous accessos al port exterior de Ciutadella, d’acord amb el que disposa la Llei 13/2000, de 21 de desembre, del Camí de Cavalls de Menorca.

Ports IB vigilarà, en el marc de les seves competències, per la integritat i adequada conservació del trànsit públic, garantint-ne l’ús públic, comú i general.