Notícies

Estació Marítima Port Exterior de Ciutadella

Ports IB informa dels serveis que actualment es troben operatius en el port exterior de Ciutadella.

Llegir noticia

En marxa la reordenació del port de Ciutadella

Ports IB activà el pla de reordenació del port interior de Ciutadella, que preveu la instal·lació de pantalans esportius, un projecte que Ports IB adjudicà el passat 11 de maig a la UTE Ferrovial Agroman S.A. - Alfer Metal per un import d’1.277.258 euros.

Llegir noticia

Plans directors als ports del Govern de les Illes Balears

Ports IB ha donat un gran impuls als plans directors, de manera que s’ha finalitzat la fase de redacció del Pla director del port de Sant Antoni de Portmany, del qual ja s’ha iniciat la tramitació administrativa per a la seva aprovació, mentre que els plans directors dels ports de Fornells, Andratx i Portocolom es troben en fase de redacció

Llegir noticia

Expropiacions: Citació per a actes prèvies i actes d’ocupació del Projecte modificat del Projecte constructiu del nou accés al port de Ciutadella

Declaració d’urgent ocupació aprovada pel Consell de Govern en sessió de dia 10 de juny de 2010.

Llegir noticia

Aprovat al Consell d’Administració de Ports IB, el projecte de mesures compensatòries per la construcció del port exterior de Ciutadella

El 18 de maig de 2011, el Consell d’Administració de Ports IB va aprovar el programa de mesures compensatòries destinades al Projecte “Life Posidonia” exigides per la Comissió Balear de Medi ambient respecte a l’obra d’ampliació del Port de Ciutadella i modificat núm. 2 de millores tècniques al dic exterior.

Llegir noticia