AVÍS: Ports de les Illes Balears

24/05/2011, 14:23

Ports IB informa que la instal·lació portuària de l'Estany del Peix no és de competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Per tant no està gestionada per Ports IB i que els formularis de sol·licitud de llista d'espera d'embarcacions distribuïts entre els  usuaris de les instal·lacions de l'Estany del Peix de Formentera no tenen cap tipus de valor legal i  no han estat emesos per l'entitat Ports de les Illes Balears.