S’inicia l’activitat comercial del nou Port Exterior de Ciutadella

18/05/2011, 13:46

 

El nou Port Exterior de Ciutadella ha iniciat avui matí la seva activitat comercial amb l’arribada del buc Nura Nova de la companyia Iscomar.

 

La operativitat del port s’inicia una vegada que han finalitzat les obres, tant marítimes, com dels accessos i de la nova terminal.

Les companyies que operaran al Port seran: INTERILLES EXPRES:Farà la ruta de CALA RAJADA – CIUTADELLA; ISCOMAR: Farà la ruta de ALCUDIA- CIUTADELLA: BALEARIA: Farà la ruta de ALCUDIA – CIUTADELLA.

El nou Port Exterior de Ciutadella comptarà amb els següents serveis:

Cafeteria. A partir d’ara s’obre la licitació d’aquest servei però l’estació ja compta amb màquines de venda de begudes i alguns aliments.

Informació turística. Ports IB i la UIB signaran un conveni per a que els joves estudiants de turisme puguin dur a terme pràctiques en el Port.

Transport d'autobusos. Amb un enllaç fins al centre de Ciutadella.

Parada de taxis

Lloguer de cotxes

Punt de venda de tiquets

Facturació

Pàrquing de lloguer de cotxes

Pàrquing públic

Policia Nacional

Guàrdia Civil

Cal destacar, que entre els serveis als usuaris, Ports IB comptarà amb un vehicle elèctric, adaptat, per traslladar als passatgers amb mobilitat reduïda de la zona d’embarcament fins al buc i viceversa.

Cal recordar que fa unes setmanes es va signat la recepció de les obres marítimes del nou Port Exterior de Ciutadella. Aquesta obra ha estat duta a terme per la UTE Port de Ciutadella (Ferrovial Agroman, S.A.-Matias Arrom Bibiloni, S.L.-Piedras Ciutadella y Servicios, S.L.).

L’obra marítima té les següents característiques tècniques:

  • Línia d’atracament total: 358,31 metres distribuïts en 149,11 m (moll oest), 93,2 m (ribera sud), 119 m (moll est).

  • Longitud del dic exterior: 674,33 metres.

  • Longitud del dic interior: 320,18 metres.

  • Tipologia d’obra: doble dic de baixa cota de coronació (cota +4,00 metres, dic exterior).

El pressupost de l’obra marítima és de 64,46 milions d’euros + IVA.

Pel que fa a l'obra de l'accés al Port, la ha dut a terme la UTE Construcciones Llull Sastre, S.A. i Antonio y Diego, S.A. per un pressupost, IVA inclòs, d'1.375.000€. Consta de dos carrils de 3,5 metres d’amplària, dos arcens, dues aceres, a més d’un carril bici de 2 metres. Tot el tram s’il·luminarà amb faroles que tindran dues altures en la part del carril bici.

El tipus de carretera és urbà, amb una velocitat màxima de 40 quilòmetres per hora.

I quant a l’edifici de la terminal, tot i que es planteja com a estació provisional (que en un futur se destinarà a zona d’emmagatzematge), compta amb tots els elements necessaris per al bon funcionament del port, una vegada es posi en marxa. La seva construcció té un cost de 2.319.426,99 euros, IVA inclòs.

L’edificació, que s’ubica sota l'esplanada del pàrquing exterior i superior, s’ubica en una zona ja excavada de l’obra del port que s’aprofita per ubicar-hi l’edifici que tindrà en la part superior les zones d’aparcaments instal·lades.

L’edifici mira cap el mar orientació sud-oest, protegint-se dels agents meteorològics mitjançant un porxo.

Es tracta d’una construcció rectangular amb una superfície de 2.123,11 m² projectada de tal manera que es dona prioritat a l’economia de mitjans, a l’estalvi de recursos, al reciclatge i a la sostenibilitat. A més, aquest edifici està totalment adaptat a la legislació sobre supressió de barreres arquitectòniques.

Pel que fa als accessos, els vianants poden arribar al port des del pàrquing superior a través d’una escala descendent i un ascensor que porten al distribuïdor de la terminal i les oficines portuàries. L’accés a les dues dependències també fa a peu pla des de l'esplanada del moll, la qual s’habilitarà per al pàrquing de vehicles.