Govern i Consell acorden que l’embarcació “Besitos” romangui amarrada al Port de Ciutadella

18/05/2011, 13:47

El vaixell està declarat BIC

 

El president del Consell de Menorca, Marc Pons i el conseller d’Habitatge i Obres Públiques i president de Ports de les Illes Balears, Jaume Carbonero, han signat un conveni per a que l’embarcació “Besitos”, declarada Bé d’Interès Cultural com a bé de caràcter etnològic, pugui estar amarrada en el Port de Ciutadella.

Aquest acord permetrà que el vaixell, propietat del Consell Insular, es situï en un amarrament ubicat en front de la casa del contramestre, en la zona nord del Port de Ciutadella.

 

Cal recordar que el llaüt “Besitos” és una embarcació tradicional de pesca construïda a Ciutadella l’any 1966 pel mestre d’aixa Joan Cerdà i que va estar a punt de desaparèixer a causa de l’aplicació de la normativa de pesca, tant europea com espanyola. L’Associació Amics de la Mar de Menorca, gràcies als ajuts econòmics concedits per l’Administració, la va recuperar per la seva significació com a patrimoni marítim de caràcter etnològic en considerar que, efectivament, havia estat una expressió rellevant de la cultura tradicional de les Illes Balears.

 

L’autorització d’ús de l’amarratge és gratuïta i el Consell, propietari de l’embarcació, s’encarregarà de les despeses de la instal·lació del vaixell que es dedicarà a dur a terme activitats de caire comercial relacionades amb el patrimoni marítim per a tots els usuaris del port i per a la ciutadania en general.

 

L’acord, que entra en vigor a partir de d’avui, té una vigència d’un any prorrogable per períodes anuals successius.