El nou Port Exterior de Ciutadella iniciarà la seva activitat comercial el proper dia 17 de maig

09/05/2011, 11:41

Ports IB informa que el nou Port Exterior de Ciutadella iniciarà la seva activitat comercial el proper dimarts, 17 de maig.

Així doncs, la propera setmana quedaran finalitzades les obres de l’estació marítima i dels accessos a la infraestructura.

Cal recordar que la passada setmana es va signat la recepció de les obres marítimes del nou Port Exterior de Ciutadella. Aquesta obra ha estat duta a terme per la UTE Port de Ciutadella (Ferrovial Agroman, S.A.-Matias Arrom Bibiloni, S.L.-Piedras Ciutadella y Servicios, S.L.).

L’obra marítima té les següents característiques tècniques:

  • Línia d’atracament total: 358,31 metres distribuïts en 149,11 m (moll oest), 93,2 m (ribera sud), 119 m (moll est).

  • Longitud del dic exterior: 674,33 metres.

  • Longitud del dic interior: 320,18 metres.

  • Tipologia d’obra: doble dic de baixa cota de coronació (cota +4,00 metres, dic exterior).

El pressupost de l’obra marítima és de 64,46 milions d’euros + IVA.

Pel que fa a l'obra de l'accés al Port, la duu a terme la UTE Construcciones Llull Sastre, S.A. i Antonio y Diego, S.A. per un pressupost, IVA inclòs, d'1.375.000€. Consta de dos carrils de 3,5 metres d’amplària, dos arcens, dues aceres, a més d’un carril bici de 2 metres. Tot el tram s’il·luminarà amb faroles que tindran dues altures en la part del carril bici.

El tipus de carretera serà urbà, amb una velocitat màxima de 40 quilòmetres per hora.

I quant a l’edifici de la terminal, tot i que es planteja com a estació provisional (que en un futur se destinarà a zona d’emmagatzematge), compta amb tots els elements necessaris per al bon funcionament del port, una vegada es posi en marxa. La seva construcció té un cost de 2.319.426,99 euros, IVA inclòs.

L’edificació, que s’ubica sota l'esplanadadel pàrquing exterior i superior, s’ubica en una zona ja excavada de l’obra del port que s’aprofita per ubicar-hi l’edifici que tindrà en la part superior les zones d’aparcaments instal·lades.

L’edifici mira cap el mar orientació sud-oest, protegint-se dels agents meteorològics mitjançant un porxo.

Es tracta d’una construcció rectangular amb una superfície de 2.828,05m2 projectada de tal manera que es dona prioritat a l’economia de mitjans, a l’estalvi de recursos, al reciclatge i a la sostenibilitat. A més, aquest edifici està totalment adaptat a la legislació sobre supressió de barreres arquitectòniques.

Pel que fa als accessos, els vianants podran arribar al port des del pàrquing superior a través d’una escala descendent i un ascensor que porten al distribuïdor de la terminal i les oficines portuàries. L’accés a les dues dependències també es podrà fer a peu pla des de l'esplanada del moll, la qual s’habilitarà per alpàrquing de vehicles.