La Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques aconsegueix un acord unànime per a la reordenació del Port de Ciutadella

16/02/2011, 15:14

En la reunió celebrada avui dematí amb el sector nàutic i els partits polítics s’ha aconseguit que el projecte presentat per Ports IB se pugui començar en breu

La Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques  aconsegueix un acord unànime per a la reordenació del Port de Ciutadella.

En la reunió convocada per Ports de les Illes Balears, celebrada avui dematí amb el sector nàutic i els partits polítics, s’ha aconseguit que el projecte presentat se pugui iniciar en breu.


El debat mantingut en l’encontre ha donat com a fruit que la proposta de reordenació del Port de Ciutadella desenvolupada per Ports IB, se pugui posar en marxa amb suggeriments aportats pels representants de les entitats nàutiques i dels diferents polítics presents.  


El projecte de reordenació que es durà a terme en la dàrsena del Port de Ciutadella permetrà comptar amb 106 nous amarraments permanents que gestionarà Ports IB i que se sumaran als 159 amarraments ja existents al Port.


Aquesta actuació s’estén fins a un total de 340 metres de línia de moll de la marge nord de la dàrsena interior distribuïts en diferents alineacions: l’atracament de la línia comercial de major port (110 metres), la zona de descàrrega (16 metres), el front utilitzat per a l’atracament del buc de menor port (Cape Balear, 60 metres) i la resta del moll de la marge Nord fins al pont de la Colàrsega.


A partir del moll pesquer se disposa un pantalà fixo per a l’amarrament de “golondrines”, una embarcació de salvament i una embarcació d’arrossegament en la zona Oest; així com embarcacions en la zona Est i 6 pantalans flotants de longituds compreses entre 24 i 64 metres.


En aquests pantalans s’habilitaran 106 llocs d’amarrament per a embarcacions esportives de fins a 12 metres d’eslora i 53 ml d’amarrament per a embarcacions de pesca menor.


El pantalà fixo surt d’un punt pròxim al canvi d’alineació entre el moll comercial actual i el moll pesquer. El seu ús depèn de cada front: l’Oest per a les embarcacions turístiques, de salvament i arrossegament; i l’Est per a embarcacions professionals (lloguer) i esportives.


Per altra banda, haurà un total de 6 pantalans flotants; els 4 primers surten perpendicularment des del moll comercial; i els altres dos de manera paral·lela al moll de la marge.