Instal·lades als ports noves casetes per a carros extintors

26/01/2011, 13:11

Ports  IB ha instal·lat noves casetes per a col·locar els carros extintors d'incendis de 25 kg.
Les noves casetes instal·lades evitaran el deteriorament que sofreixen aquests equips per trobar-se aprop de la mar i assegurar, així, que es trobin en les condiciones adequades en cas d'incendi.

<

Port de Cala Bona

Port de Cala Figuera

Port de Porto Colom