Informació pública de la llista d'espera per a llocs d'amarrament en base al Port de Fornells

16/11/2010, 12:26

Tràmit d'informació pública als interessats en la llista d'espera per a llocs d'amarrament en base al Port de Fornells (publicat al boib núm. 166, de 16 de novembre de 2010).

Llista d'espera per a llocs d'amarrament en base al port de fornells