Jaume Carbonero explica el projecte de construcció dels accessos al Dic de Son Blanc

15/11/2010, 13:46

El conseller d’Habitatge i Obres Públiques, Jaume Carbonero, ha explicat els principals detalls dels accessos al Dic de Son Blanc.

En una visita a les obres, Carbonero i l’equip tècnic de Pors de les Illes Balears, han donat compte de les principals característiques d’aquest projecte.

La proposta que se durà a terme ha estat redactada després d’un període d’exposició pública, així doncs, el projecte de traçat ha procurat incorporar les al·legacions que suposen la millora del projecte, especialment pel que fa a la comoditat i seguretat.

La definició final és fruit d’un treball de consens amb els organismes i entitats locals; i de la premissa que el projecte havia de estar integrat al màxim en l’entorn i respectar les connexions existents a Son Blanc, en especial amb el Camí de Cavalls.

Les dades principals del projecte d’accessos al nou Dic de Ciutadella són les següents:

El conjunt de l’actuació estarà format per un tronc principal recte d’una longitud de 415,5 metres i tres eixos pertanyents als ramals de la rotonda que distribueix el tràfic d’accés a les instal·lacions portuàries a un vial de Son Blanc i un altre que condueix al centre urbà de Ciutadella.

La secció tipus del tronc principal consta de dos carrils de 3,5 metres d’amplària, dos arcens de 0,25 metres a la dreta i de 0,5 metres a l’esquerra. També hi ha dues aceres, de 2,25 metres a la dreta i 2 metres a l’esquerra, a més d’un carril bici de 2 metres.

Tot el tram s’il·luminarà amb faroles de 250 W que tindran dues altures en la part del carril bici.

A tota la zona se duran a terme les següents tasques:

  • Reposició dels serveis afectats.

  • Xarxa de drenatge i pluvials.

  • Tancaments perimetrals de solars afectats per la expropiació.

  • Protecció d’un talud lateral de les obres.

  • Il·luminació del carril bici i dels vials.

  • Serveis de llum, aigua, telefonia, sanejament i pluvials.

  • Senyalització horitzontal i vertical.

El tipus de carretera serà urbà, amb una velocitat de 40 quilòmetres per hora.

Està previst que les obres estiguin finalitzades en un termini d’aproximadament 2,5 mesos des del seu inici i el cost aproximat és d’1,8 milions d’euros.