El tràfic local de passatgers augmenta un 75% a l'any 2009

18/03/2010, 09:08

El tràfic local de passatgers registrat als ports dependents de Ports IB augmentà l'any passat un 75%, al passar de les 630.137 entrades i sortides comptabilitzades durant l'any 2008, a les 1.105.001 registrades l'any 2009.

Les dades de la memòria comercial de Ports IB evidencien, en canvi, una disminució en el nombre d'entrades i sortides de passatgers de cabotatge, que passaren de les 326.421 de 2008, a les 222.554 de 2009.Pel que fa a la pesca, cal dir que l'any passat les captures de pesca experimentaren una baixa del 10%, tot i que el valor en primera venda de les peces es mantingué pràcticament igual.

Cal dir que durant el 2009, els ports illencs registraren 174 embarcacions de pesca en base (una menys que a l'any 2008) i 1.756 vaixells d'esplai    en base (82 més).

Consultau les estadístiques de l'any 2009.