OBERTURA CONTROLADA DELS PORTS DE COMPETENCIA DE LA COMUNITAT AUTONOMA A LA ILLA DE MALLORCA

30/07/2009, 02:00


S'Autoritza l'entrada d'embarcacions als ports de Mallorca i la sortida de només de les embarcacions que hagin passat el control de seguretat dels cossos i forces de seguretat de l'Estat.

L'incompliment d'aquesta ordre i de les instruccions dels agents portuaris donarà lloc  a la corresponent denúncia i sanció per les Adminstracions competents.