Juliol 09. Ports IB millora els punt de recollida de residus perillosos dels ports autonòmics.

01/07/2009, 02:00

La conseleria de Medi Ambient, a través de l’empresa pública Ports IB, ha milorat per la temporada alta els punts de recollida de residus perillosos, a més d'un nou punt per emmagatzemar aquests residus  al port de Cala Figuera.

Les activitats quotidianes de manteniment d'embarcacions realitzades als ports generen una sèrie de residus catalogats com a perillosos segons la normativa vigent i que obliguen a una gestió especialitzada d’aquest residus.

Es responsabilitat del usuaris llençar cada residu perillós al seu contenidor corresponent als punts de recollida que pot trobar al port, evitant mesclar residus de diferent naturalesa.

El passat mes de juny  la Conselleria de Medi Ambient, a traves de l'empresa pública PortsIB,  van contractar els serveis de un nou gestor de residus perillosos.
Dins el nou contracte s'ha inclòs la neteja i adequació de totes les casetes i punts de recollida de residus perillosos per la temporada alta.

A més com a altres millores es realitzaran sessions formatives anuals per a tot el personal dels ports, per incrementar els seus coneixements en la correcta gestió dels residus perillosos, per poder assessorar als usuaris i s'entregaran uns fulletons informatius per  la correcta gestió del residus.

Els usuaris poden trobar contenidors per el següents residus:
-    Oli mineral
-    Bateries
-    envasos metàl·lics contaminats
-    envasos plàstics contaminats
-    Material absorbent contaminat
-    Restes i rascats de pintura
-    Piles de mercuri i alcalines
-    Tubs fluorescents
-    Residus de tòner
-    Aigües olioses i de sentines.