JUNY 09. ELS PORTS DE FORNELLS I CIUTADELLA MILLOREN LES SEVES INSTAL·LACIÓNS ELÈCTRIQUES

03/06/2009, 02:00

La conselleria de Medi Ambient renova les instal·lacions elèctriques existents en els ports de gestió directa de l'illa de Menorca.

La conselleria de Medi Ambient, a través de l'empresa pública Ports IB, ha invertit un total de 143.413, 58 euros en el Port de Fornells i 124.634,87 euros en el Port de Ciutadella per la millora de la xarxa elèctrica d'aquests ports.

Les obres han tengut una durada de 2 mesos i han permès realitzar canvies en el quadres elèctrics, canvis de les torretes per adaptar-les a la normativa vigent, canvis en el cablejat elèctric i acondicionament del diferents sistemes.

Amb aquesta actuació, la conselleria de medi ambient a través de Ports IB incideix en la millora de la qualitat i la modernització dels serveis del ports autonòmics.