Maig 09. X Jornadas Españolas de Ingeniería de Costas y Puertos

25/05/2009, 02:00
Santander, 27 i 28 de maig de 2009

Durant les jornades hi haurà la presentació del:

"ESTUDI DE VIABILITAT OPERATIVA D'UN SISTEMA D'ALERTA DE RISSAGUES PEL PORT DE CIUTADELLA".

Las X Jornadas Españolas de Ingeniería de Costas y Puertos serà un fòrum imprescindible per a tractar els temes de major importància i actualitat del sector.

Les jornades han estat dividides en les següents temàtiques d’estudi:

  • Clima Marítim.
  • Oceanografia Física.
  • Medi ambient i Gestió Sostenible dels Recursos Costaners.
  • Gestió Integrada del Litoral.
  • Processos Litorals i Actuacions en la Costa.
  • Planificació i Gestió de Ports.
  • Obres i Estructures Marítimes.
  • Energies Renovables en el Mitjà Marí

Més informació:

www.costasypuertos09.com