Maig 09. Signatura del conveni de col·laboració per a la reducció i reciclatge de residus

21/05/2009, 02:00

La conselleria de medi ambient i el consell de mallorca han signat un conveni de col·laboració per  a la reducció i reciclatge de residus en els ports de gestió autonòmica de l'illa de mallorca.

L'objecte del conveni és fomentar la reducció, la reutilització, el reciclatge i la recuperació dels residus que es generen als ports de l'illa de Mallorca de gestió directa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

 

 

El Consell de Mallorca, mitjançant el programa “Mallorca recicla”, aportarà a l’empresa pública Ports de les Illes Balears, dependent de la Conselleria de Medi Ambient, la formació i l’assessorament necessaris per millorar la gestió dels residus a les seves instal·lacions.

 

 

 

L'empresa pública Ports de les Illes Balears es compromet a oferir les seves instal·lacions per dur a terme la formació, difondre l'oferta de “Mallorca recicla” i els resultats obtinguts. Així mateix, posarà a disposició del Consell de Mallorca el domini públic portuari necessari per a la instal·lació de contenidors de paper i cartró, envasos lleugers i envasos de vidre en cas de què el Consell de Mallorca consideri oportuna la seva instal·lació.

 

 

 
El conveni tindrà una durada de 4 anys, prorrogables, a partir de la data de la seva signatura. El conveni s’emmarca en el Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans a Mallorca.