Maig 09. La Conselleria de Medi Ambient millora les instal·lacions portuàries de Porto Cristo

15/05/2009, 02:00

Les obres consisteixen a l’ampliació del moll d’atracament i la substitució de les lloses del dic.

La Conselleria de Medi Ambient, a través de l’empresa pública Ports de les Illes Balears, està realitzant actualment diverses obres de millora a les instal·lacions portuàries de Porto Cristo, en el municipi de Manacor, amb una inversió total de 186.521 euros.

D’una banda, la Conselleria de Medi Ambient ha iniciat les obres del projecte de recuperació del moll d’atracament de Porto Cristo. Aquestes obres compten amb un pressupost de 126.481 euros i està previst que finalitzin durant el proper mes de juny.

 

 


Aquesta actuació consisteix en avançar l’alineació del moll per tal de cobrir un espai en el qual hi ha poc calat i es produeixen contactes de les embarcacions amb l’arena del fons marí. En definitiva, es canvia l’alineació i es guanya superfície en el moll, realitzant un mur de formigó i omplint l’espai resultant. A més, s’estan aixecant les lloses de formigó del moll per tornar a col·locar-les amb un nou formigonat per tal de què quedin més cohesionades i compactes.

D’altra banda, la Conselleria de Medi Ambient, igualment a través de Ports de les Illes Balears, també està substituint les lloses del dic de Porto Cristo amb un pressupost de 60.040 euros. La finalització d’aquestes obres està prevista durant el proper mes d’agost.