Feb 09. Taxes 2009 de Ports de les Illes Balears

11/02/2009, 02:00
En el BOIB de dia 31 de gener es va publicar el quadre de taxes per l'any 2009

 

Consultau la secció taxes any 2009 de la web de Ports