Feb 09. Instal·lació de desfibril·ladors semiautomàtics a Ciutadella i Sant Antoni

11/02/2009, 02:00

 Ports de les Illes Balears ha instal·lat 2 desfibril·ladors semiautomàtics a les terminals de passatgers dels ports de  Sant Antoni i Ciutadella.

Amb aquesta actuació Ports de les Illes Balears segueix les recomanacions per la instal·lació de desfibril•ladors externs semiautomàtics en  llocs públics o privats en què es concentra o transita un gran nombre de persones.

Els  desfibril•ladors semiautomàtics externs  (DESA) analitzen el ritme cardíac, identifiquen les arítmies mortals tributàries de desfibril•lació i administren una descàrrega elèctrica amb la finalitat de restablir el ritme cardíac viable amb alts nivells de seguretat.

Els desfibril·ladors semautomàtics externs (DESA) són un equip amb un sistema computeritzat d'anàlisis del ritme cardíac que monitoritza el ritme del cor i, si està indicat, allibera un xoc elèctric sense necessitat de que el personal que l'utilitza sàpiga reconèixer els ritmes cardíacs; únicament ha de posar els elèctrodes adhesius a la persona a tractar. A més, els equips instal·lats disposen d'una “clau pediàtrica” que permet l'us del desfibril·ladors en pacients pediàtrics (fins a 25 kg) sense haver de canviar els elèctrodes limitant l'energia a subministrarLa resposta eficaç, davant un esdeveniment vital que pugui requerir desfibril•lació,  passa per reduir el temps entre el que es produeix el problema, la intervenció precoç de personal no sanitari, la desfibril•lació, la cridada als serveis d’emergències/urgències 112/061 i la seva arribada per fer-se càrrec de la situació, integrant en la denominada “cadena de supervivència” personal no sanitari (serveis d’urgència, ciutadans...).Les dades ens indiquesn  que cada any es produïxen a Espanya més de 24.500 aturades  cardíaques extrahospitalaries, el que equival a una mitjana d'una cada 20 minuts, el que ocasiona quatre vegades més morts que els accidents de tràfic. A més, cada any, 68.500 pacients pateixen un infart agut de miocardi a Espanya, dels quals aproximadament un 30% mor abans de ser atès en un hospital.

La fibrilació ventricular és la responsable inicial de fins a un 85% de les aturades cardíaques extrahospitalaries i l'experiència científica ha demostrat que l'efectivitat de la desfibrilación primerenca en la recuperació d'un ritme cardíac eficaç és del 90% quan és possible efectuar la desfibrilación en el primer minut d'evolució. Aquesta efectivitat disminuïx molt ràpidament, concretament per cada minut de retard en desfibrilar es redueix la supervivència entre un 7% i un 10%, de forma que després de deu minuts les possibilitats de sobreviure són mínimes.