Feb 09. Els usuaris en base poden donar-se d'alta gratuitament a la Xarxa d'Alertes

05/02/2009, 02:00

Amb el recent acord realitzat amb l’Associació de Navegants, més de 3.000 dels nostres usuaris en base de Ports de les Illes Balears tendran accés a aquest avisos.

Els avisos d’alerta es realitzaran a través d’un SMS i són emesos per l’Associació de Navegants.

L’usuari es pot donar d’alta emplenant el formulari digital de la pàgina web de l’associació www.adnmediterraneo.org

S’ha d’indicar el nom complet del nou abonat, nom del seu vaixell i port de Ports en el qual està amarrat. D'aquesta forma, se li donarà d'alta immediatament en el servei informàtic que remet de manera massiva els SMS als navegants. Des d'aquest moment l'abonat rebrà avisos de temporal, naufragis, incendis en ports i unes altres alertes de perills. No rebrà cap sms de publicitat només avisos d'alerta.

Aquesta informació facilitada per  la Xarxa d'Alertes prove de diverses fonts: en primer lloc del 112 gràcies a un conveni de col·laboració signat per l'Associació de Navegants amb la Direcció general d'Emergències, i a més, dels comunicats oficials i alertes emeses per Salvament Marítim i de la informació aportada per la pròpia comunitat de navegants de Balears.