Feb 09. Pla de recepció i manipulació de Residus dels ports de Gestió Indirecta

02/02/2009, 02:00

En data 27 de gener de 2009 el Consell d’Administració de Ports de les Illes Balears va aprovar el Pla de Recepció i Manipulació de Residus dels ports de gestió indirecta de Ports de les Illes Balears. Es pot consultar el pla a l’apartat Qualitat i Medi Ambient, Publicacions.

Anar a publicacions