Oct 08. La Conselleria de Medi Ambient ha assolit en 15 mesos quasi un milenar de places d'amarratge

17/10/2008, 02:00

 

 

Els nous amarraments eviten la pràctica dels ancoratges il·legals i ordenen i faciliten la seguritat del trànsit portuari.

El conseller de Medi Ambient, Miquel Àngel Grimalt, acompanyat pel vicepresident executiu de l’empresa pública Ports de les Illes Balears, Manuel Patiño, i pel batle d’Andratx, Francesc Femenias, ha presentat  en el Port d’Andratx el balanç de 15 mesos de gestió en els ports autonòmics. Durant aquest temps, la Conselleria de Medi Ambient, a través de Ports de les Illes Balears, ha assolit una bona part del seu objectiu en aquest àmbit: atendre la demanda de punts d’amarraments a través de la creació de noves places i la reordenació de les ja existents.

Així, en només 15 mesos, la Conselleria de Medi Ambient ha assolit gairebé un milenar de noves places d’amarratge, concretament 942. D’aquest total, 574 places corresponen als ports de gestió directa per part de la Conselleria de Medi Ambient i les 368 restants als ports de gestió indirecta a través de concessions, on el departament autonòmic ha facilitat i autoritzat, després dels oportuns estudis, la creació d’aquests nous punts d’amarratge. El 90 per cent d’aquests amarratges són flotants i desmuntables.

 

Miquel Àngel Grimalt, Manuel Patiño, Francesc Femenias i regidors d'Andratx, als nous pantalans del Port d'Andratx.

Tots aquests nous punts d’amarrament s’han aconseguit sense grans obres d’infraestructura ni projectes impactants. El Pacte de Govern d’aquesta legislatura estableix clarament que no es permetran nous ports ni grans ampliacions dels ja existents. Amb actuacions suaus, sostenibles i integrades a l’entorn, principalment la instal•lació de pantalans i illes flotants, s’ha pogut, en poc temps, incrementar l’oferta en quasi un milenar de places i atendre una bona part de la demanda.

La Conselleria de Medi Ambient no només ha treballat en la creació de noves places. També ha incidit en la millora de la qualitat i la modernització dels serveis dels ports autonòmics, principalment pel que fa referència a recollida de residus, mesures de seguretat, equipaments anti-incendis i remodelacions d’instal•lacions obsoletes.

A més a més, cal destacar que la creació d’un milenar de noves places d’amarratge sense realitzar grans obres ha aconseguit un altre objectiu mediambiental: reduir la pràctica dels ancoratges il•legals d’embarcacions a les costes de les Illes Balears. D’aquesta manera, es protegeix la Posidonia oceanica dels fons marins i s’ofereix més seguretat als usuaris.

 

 

La Conselleria de Medi Ambient continuarà treballant en aquesta línia: atenció ràpida a la demanda, reordenació i optimització de les instal•lacions ja existents, modernització i millora dels serveis i equipaments, prescindir de grans obres impactants, reducció de la pràctica dels ancoratges il·legals, protecció dels fons marins de Posidonia i major seguretat en el trànsit portuari. En definitiva, s’intenta combinar l’atenció a l’usuari amb la gestió sostenible dels nostres ports i la preservació de valors naturals i ambientals.