Set.08 Ports de les Illes Balears i Riviera Ports de la Costa Blava signen un acord de benchmarking

19/09/2008, 02:00

Durant els dies 11 i 12 de setembre una delegació de Ports de les Illes Balears, empresa pública adscrita a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, va realitzar una visita de treball a les instal·lacions de l'autoritat portuària de Riviera Ports de la costa blava francesa.

Aquesta actuació s'emmarca en la col·laboració entra ambdues entitats portuàries i com a conseqüència de la visita que va realitzar en l'any 2007 una delegació francesa als ports de les nostres illes.

Aquestes jornades de treball han permès a Ports dels Illes Balears conèixer de forma directa els ports de la rivera sud francesa i la seva metodologia emprada en la gestió portuària. Aquest fet és de gran rellevància donada la proximitat geogràfica existent i perquè existeix una realitat comercial i social molt similar.

 La visita va permetre conèixer el Port de Cannes (que durant aquestes dates celebrava el seu Saló Nàutic Internacional), el port de Niça, en el qual destaca la intensa activitat tràfic marítim comercial existent, i el port de Villefranche, un port en el qual la tradició nàutica conviu amb el progrés en la seva gestió.

El fet més destacat ha estat la signatura de l'acord de col·laboració mútua a través qual es podran canalitzar les actuacions necessàries per a arribar als objectius comuns d'ambdues entitats. L'acord es va signar per part del vicepresident de Ports de les  Illes Balears, Manuel Patiño i per Laurent Monsaingeon en representació a l'autoritat portuària Riviera Ports (Cannes, Golfe-Juan, Niça i Villefranche) de la Cambra de comerç de la Riviera Francesa. A través de la signatura de l'acord de col·laboració es permetrà el desenvolupament d'activitats i projectes conjunts en diferents matèries de la gestió portuària, i ambdues parts tindran a la seva disposició els mitjans materials i personals necessaris per fer-ho.

 Aquesta relació de col·laboració dona a Ports dels Illes Balears un nou impuls per assolir els seus objectius particulars en matèria de qualitat, mediambient, seguretat i, també, en els seus diferents models de gestió portuària.