Concurs d'Avantprojectes Arquitectònics de l'estació marítima del port exterior de Ciutadella

23/01/2008, 01:00


Exposició dels treballs presentats i admesos, s'efecturarà el dijous 13 de març de 2008 en la seu del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears, c/Portella, 14, 07001 Palma. Més endavant s'especificarà l'hora.

Anar a la licitació