El conseller Jaume Carbonero supervisa les obres del Dic de Ciutadella

16/09/2010, 17:17

El conseller d’Habitatge i Obres Públiques i president de Ports de les Illes Balears (Ports IB) ha realitzat una visita a les obres de construcció del dic de Ciutadella.

Jaume Carbonero ha conegut de primera ma l’estat de les obres que tenen per objectiu construir un port que respecti l’entorn, dinamitzi l’economia de forma sostenible i que permeti la convivència dels veïnats amb l’activitat comercial.

Els propers dies arribaran a Menorca els dos calaixos més que s’instal•laran per allargar el dic amb la finalitat de permetre l’atracament de bucs i creuers de fins a 250 metres d’eslora, la qual cosa permetrà diversificar l’oferta de Ciutadella com a destinació turística i contribuir, així, a la revitalització econòmica i social de la ciutat.

Amb idèntiques premisses s’ha replantejat de forma substancial l’estació marítima i el seu funcionament complementari amb el port.

En aquest cas, les solucions adoptades afecten, bàsicament, a la superfície i la disposició de l’estructura; així doncs, es preveu reduir la superfície construïda total des dels 10.134 m2 prevists als 3.374 m2, amb una reducció proporcional del pressupost.

Per altra banda, es modificarà la seva disposició per tal que l’estació s’alineï amb el penya-segat, el que permetrà donar continuïtat a la imatge de la costa, tant des del mar com des de terra.

A més, la nova terminal s’eleva cinc metres respecte del moll, alliberant la superfície que ocupava en planta baixa i permetent ubicar sota el seu ús la platja de preembarcament de vehicles.

Aquesta elevació facilita també la connexió, al mateix nivell, de la platja de l’aparcament exterior elevat i l’accés, també elevat, als bucs que es fa a través de les passarel•les ubicades al mateix nivell.

D’aquesta manera, es suprimeixen les barreres arquitectòniques i es facilita el trànsit de persones, incloses les que presenten una mobilitat reduïda.

Aquesta nova disposició, assimilable a la d’una terminal aeroportuària, millora de forma notable la seguretat, ja que, de fet, separa l’activitat portuària situada en el nivell inferior del moll, de la pròpia de la terminal, ubicada en el nivell superior.

La seguretat és també el criteri pel qual està previst fer una passarel•la en el dic interior, que separarà la zona de trànsit de vehicles de la de passatgers que, a més, podran gaudir des d’aquesta estructura, de les vistes del port i la mar.

Per tal que el dic estigui en funcionament el més aviat possible, s’ha aprovat l’execució urgent d’una estació marítima provisional, que permetrà seguir amb els treballs de construcció fins que acabin les obres definitives.