Les Illes Balears a la Fira Nàutica Hanseboot d´Hamburg

26/10/2009, 13:02

La Conselleria de Medi ambient, a través de Ports de les Illes Balears, la Conselleria de Turisme i la Cambra de Comerç de Mallorca participen a la Fira Nàutic d´Hamburg per fer arribar a tot el públic de la Hanseboot l´oferta paisatgística, turística i nàutica de les Illes Balears.

De dia 24 d´octubre a dia 1 de novembre es celebra aquesta fira nàutica, la més important del nord d´Europa. Les Illes Balears participen com a regió convidada d´honor, amb una presència promocional molt destacada de balears com a destí de turisme nàutic.

El dia 24, a l´estand de les Illes Balears es va fer la presentació oficial de la participació de les nostres illes a la Hanseboot, amb una presència destacada d´autotitats i de les principals associacions nàutiques de balears .

Un dels elements importants de les Illes Balears com destinació turística de referència a nivell mundial és, precisament, el turisme nàutic. Les nostres illes són un reclam mediterrani de primer ordre per la peculiar i singular bellesa del seu paisatge costaner i per la transparència de les seves aigües. Des del Govern de les Illes Balears es gestiona, a través de l'empresa pública Ports dels Illes Balears, més de 13.000 amarratges portuaris, 4.000 de manera directa i uns 9.300 de manera indirecta mitjançant concessions administratives. En els últims dos anys, el Govern ha creat més de mil nous amarratges a través de pantalans flotants que es munten durant l'estiu i poden desmuntar-se durant l'hivern, quan la demanda és més baixa. Així mateix, s´han reordenat els espais portuaris per a oferir una major capacitat d'amarratge. D'aquesta manera, amb els pantalanes flotants i la reordenació, s´ha pogut atendre una bona part de la creixent demanda existent d'amarris a l'estiu sense necessitat de grans obres ni grans impactes paisatgístics. Durant la fira es transmetrà el missatge que el turista nàutic i el navegant gaudeixin del nostre mar i de les nostres costes, però també volem que sigui conscient de la necessitat de preservar el nostre medi ambient i per aixó es donaran a conèixer els 9 camps marins de boies ecològiques que s´han creats en el nostre litoral. El Govern de les Illes Balears destina cada any més de 5 milions d'euros a la retirada de residus de les platges i de les aigües litorals a través de brigades de neteja i de 40 embarcacions, el que suposa una indubtable millora per a l'estat ambiental de les nostres costes i per a la nostra imatge com destinació turística de referència.

La Hanseboot és un punt de trobada on les Illes Balears poden mostrar al món en general, i al sector nàutic alemany en particular, la seva naturalesa privilegiada i la seva oferta portuària de qualitat, i posar-les a la disposició de navegants, turistes nàutics i de qualsevol persona interessada a descobrir els paisatges únics de la nostra terra i del nostre litoral