2021

 

OBERT EL TERMINI PER A SOL·LICITAR UNA NOVA AUTORITZACIÓ TEMPORAL D'ÚS D'UN LLOC D’AMARRAMENT EN BASE ALS PORTS D'ANDRATX, BANYALBUFAR, CIUTADELLA, FORNELLS, PORTOCOLOM, SANT ANTONI DE PORTMANY I S'ESTANYOL (LLISTA 7a)

 

El dia 1 d'octubre del  2021, s'obre el termini per sol·licitar les noves autoritzacions temporals per a amarratges en base de llista 7a als ports de gestió directa de Ports IB per aquells titulars d’autoritzacions en vigor i que finalitzen el pròxim 31 de desembre de 2021.

El termini finalitzarà el proper dia 31 de desembre de 2021.

Segons el que disposa el Decret 11/2011 de l'18 de febrer, la nova sol·licitud va dirigida als titulars d'autoritzacions temporals per a l'ús d'amarratges en base, actualment en vigor, a les instal·lacions portuàries de:

•          ANDRATX: SOLICITUD TELEMÀTICA, solicitud en papel

•          BANYALBUFAR: SOLICITUD TELEMÀTICA, solicitud en papel

•          CIUTADELLA: SOLICITUD TELEMÀTICA, solicitud en papel

•          FORNELLS: SOLICITUD TELEMÀTICA, solicitud en papel

•          PORTOCOLOM: SOLICITUD TELEMÀTICA, solicitud en papel

•          SANT ANTONI DE PORTMANY: SOLICITUD TELEMÀTICA, solicitud en papel

•          S’ESTANYOL: SOLICITUD TELEMÁTICA, solicitud en papel

 

 

Les sol·licituds estaran disponibles a la seu electrònica de Ports IB (https://portsib.sedelectronica.es) i també es podran presentar a les oficines centrals de PORTS IB (cC / Vicente Tofiño, 36 - Coll d'en Rabassa - 07007 Palma).

Per facilitar el procediment i com a mesura preventiva de la salut, Ports IB anima els usuaris a realitzar el tràmit de forma telemàtica des de la seu electrònica de l'ens públic.

En qualsevol cas, per als usuaris que prefereixin realitzar la seva sol·licitud de forma presencial recordem que la documentació s'ha de presentar a l'oficina central de Ports de les Illes Balears (C / Vicente Tofiño, 36. Coll d'en Rabassa) o en qualsevol altra de les formes que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques en el seu article 16.4, sempre abans del dia 31 de desembre de 2021.

ES RECOMANA, PORTAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ FOTOCOPIADA I EL PAGAMENT DE LA TAXA D'OBERTURA D'EXPEDIENT REALITZAT.

El full de Registre Marítim Espanyol (Còpia Certificada), es pot sol·licitar telemàticament a la DG de Marina Mercant, en el següent enllaç:

https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/MARINA_MERCANTE/Registro_buques/Embarcaciones_recreo/Cert_regesp_permNaveg/

ATENCIÓ PRESENCIAL: En tots els tràmits presencials serà obligatori anar amb mascareta i tenir-la degudament col·locada en tot moment per poder accedir i romandre en les oficines.

Així mateix es recorda que aquells titulars d'autoritzacions que no exerceixin el seu dret preferent per a l'obtenció d'una nova o bé, que l'exerceixin fora dels terminis establerts, perdran el lloc d'amarratge assignat a base, procedint al seu desallotjament.

 

telèfon d'ajuda

971 628 089

Contratación pública

Toda la información de la contratación en la web del CAIB