Consulta prèvia del projecte d'ordenança reguladora de l’ocupació de via pública i espais lliures a la zona de servei dels ports de gestió directa per la realització de serveis comercials i altres activitats, subjectes a autorització administrativa

27/05/2022, 12:00

Ports de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer aportacions sobre els problemes existents que es pretenen solucionar, sobre si és necessari i oportú aprovar una nova norma, quins objectius ha de tenir i les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Podeu fer les aportacions que considereu adequades, de manera telemàtica, mitjançant el Portal de Participació Ciutadana, clicant aquest enllaç, en el termini de 10 dies hàbils des de la publicació de la consulta en aquest Portal, o per escrit a Ports de les Illes Balears, en el mateix termini.

Aquest procés participatiu de consulta prèvia està obert fins al dia 7 de juny de 2022 (inclòs).