PORTS IB renova la instal·lació de s'Oberta amb millores de seguretat i serveis

21/07/2021, 05:41

La instal·lació d´un tren de fondeig millora sensiblement les condicions de seguretat en l´amarratge de les embarcacions.
Actualment s´està realitzant el procés d´adjudicació de les places disponibles i es preveu eliminar pràcticament la llista d´espera.

Avui matí, el director general de Transport Marítim i Aeri, Xavier Ramis, la Directora Gerent de Ports IB, Cristina Barahona, el batle de Muro, Antoni Serra, el president de l’Associació d´amarradors, Bernadí Alba i el representant de l´associació d´amarradors de S´Oberta han visitat la instal·lació portuària per donar compta de les obres de millora que Ports IB ha realitzat durant els darrers mesos.

L’actuació ha consistit en la renovació total de la infraestructura a través de la substitució del pantalà existent, molt deteriorat pel pas del temps, per un de nou que manté el mateix nombre d´amarraments possibles però que inclou millores de seguretat així com relatives a la dotació de serveis.

El nou pantalà de S´Oberta es composa de 16 mòduls i té una llargària total de 192 metres. D´aquesta forma es donen cabuda a 74 embarcacions amb una ample de plaça de 2,56 m.

Amb l’objectiu d´incrementar la seguretat de les embarcacions amarrades, s´ha instal·lat també un tren de fondeig. Aquest element dona major estabilitat a les embarcacions amarrades, evitant impactes i desperfectes deguts a petites col·lisions. Per altra banda, el tren de fondeig millora sensiblement les condiciones mediambientals de la instal·lació, ja que d´aquesta forma s´eliminen els morts il·legals que molts usuaris dipositaven pel seu compte.

Això és especialment important donat que la zona del pantalà de S´Oberta es troba dins un espai de la Xarxa Natura 2000 i està emparada per múltiples figures de protecció com l’ ANEI, per la llei I/1991, denominació de Parc Natural, pel Decret de la CAIB del 28.01.1988, ZEPA, Reserva Biogenètica del Consell d´Europa o Zona humida d´importància Internacional (RAMSAR) per acord del Consell de Ministres del 25.07.1987.

La instal·lació del tren de fondeig ha requerit l´ampliació de la làmina d´aigua gestionada per ports. En aquest sentit, Ports IB va aconseguir en l´any 2019 ampliar la concessió per part del MITECO en 2.172m2, passant a tenir un total de 4.812,76m2.

En quant a les millores en termes de seguretat, s´ha instal·lat una porta amb pany per controlar l´accés a la instal·lació així com una passarel.la a l´inici del mateix que facilita l´entrada. També s´han instal·lat tres torretes contra incendis i de salvament, proveïdes de llum leds, cèrcol salvavides i extintors de pols de 6kg.

Per altra banda, també com a novetat, amb aquesta actuació s´han instal·lat 19 torretes amb quatre preses de corrent i dues d´aigua cada una oferint serveis de llum i aigua potable a tots els usuaris.

El pressupost final d´aquesta actuació ha estat de 346.721€

Un cop finalitzades les obres de renovació, Ports IB ha procedit a la distribució dels amarraments disponibles en aquesta instal·lació portuària de gestió directa. En total, dels 74 espais disponibles, dos amarraments s´han destinat a les motos d´aigua de Salvament de Platges de l´ajuntament de Muro, dos més corresponen a embarcacions destinades al lloguer i la resta son amarraments per embarcacions d´esbarjo.

Actualment Ports IB està realitzant el procediment d’adjudicació de les noves places i s´espera que un cop finalitzat el procés la llista d´espera quedi pràcticament eliminada.