Visita de local destinat a bar restaurant cantina, objecte de concessió administrativa, a la zona de serveis del port de Pollença

22/02/2021, 12:12

El passat dia 16 de febrer de 2021 es va publicar l'anunci de concurs públic per atorgar la concessió administrativa per a l’ocupació i l’explotació de local destinat a bar restaurant cantina, ubicat al costat de la llotja de pescadors, a la zona de servei del port de Pollença (BOIB núm. 23).

S'informa als interessats que els propers dies 3 i 10 de març de 2021, de 10 a 12 hores, s'obriran al públic els espais destinats a l'esmentada concessió, per a que els possibles interessats els puguin visitar.