AVIS LICITADORS: Correus electrònics fraudulents de la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLACSP)

09/02/2021, 09:54

La Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLACSP) ens ha comunicat que existeixen correus electrònics fraudulents en els quals se suplanta, bé la identitat de la Plataforma de Contractació del Sector públic (PLACSP), bé la del Responsable de l'Òrgan de Contractació (ROC), a fi de que l'empresa adjudicatària ingressi la garantia definitiva en un compte corrent o emeti la corresponent factura i l'enviï al ROC per a ser objecte de revisió. Per això, publiquem aquest avís perquè les empreses estiguin alerta d'aquesta mena de pràctiques.

La Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLACSP) ens ha comunicat que existeixen correus electrònics fraudulents en els quals se suplanta, bé la identitat de la Plataforma de Contractació del Sector públic (PLACSP), bé la del Responsable de l'Òrgan de Contractació (ROC), a fi de que l'empresa adjudicatària ingressi la garantia definitiva en un compte corrent o emeti la corresponent factura i l'enviï al ROC per a ser objecte de revisió. Per això, publiquem aquest avís perquè les empreses estiguin alerta d'aquesta mena de pràctiques.

Adjuntem el comunicat que ens fa arribar la Plataforma de Contractació del Sector públic (PLACSP):

"Des de fa diverses setmanes els candidats i licitadors dels contractes públics reben correus electrònics fraudulents en els quals se suplanta, bé la identitat de la Plataforma de Contractació del Sector públic (PLACSP), bé la del Responsable de l'Òrgan de Contractació (ROC), a fi de que l'empresa adjudicatària ingressi la garantia definitiva en un compte corrent o emeti la corresponent factura i l'enviï al ROC per a ser objecte de revisió.

L'última casuística de la qual tenim constància és la suplantació de la PLACSP mitjançant un correu de suposada reactivació de compte d'usuari registrat amb destinació a operadors econòmics, amb la finalitat que premin un enllaç per a concloure el procés.

Davant la gravetat dels fets, i considerant que els delinqüents poden estar dissenyant noves maneres d'infringir mal a les empreses i a la pròpia Administració, els preguem que informin els seus licitadors perquè estiguin alerta quan rebin correus similars als detallats en el document que s'ha publicat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, en l'apartat AVISOS, accedint com a usuari registrat.

Els informem, a més, que la Direcció General del Patrimoni de l'Estat va interposar una denúncia des del moment en què va conèixer el primer cas de suplantació d'identitat."