Ports IB demanarà a Costes l’adscripció del port de Sanitja per rehabilitar-lo

30/10/2020, 15:23

L´estudi realitza una anàlisi comparativa entre els escenaris amb i sense trànsit portuari comercial des d´un punt de vista tècnic, econòmic, social i mediambiental.

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, acompanyat dels representants de l’Associació d’Usuaris del Port de Sanitja; del batle des Mercadal, Francesc Ametller, i dels responsables de Ports de les Illes Balears, ha explicat avui que Ports IB demanarà formalment a la Demarcació de Costes en Illes Balears l’adscripció de la làmina d’aigua del port de Sanitja a Ports IB.

Això suposaria que Ports IB passaria a gestionar el port. Aquesta proposta es fa a petició de l’Associació d’Usuaris atesa la singularitat del port. L’adscripció a Ports IB permetrà una gestió ambiental integral en benefici de la protecció dels valors naturals de la zona de Sanitja.

El mes de novembre de 2018, l’Associació d’Usuaris del Port de Sanitja va presentar a la Demarcació de Costes en Illes Balears un informe de proposta per rehabilitar els pantalans existents.

Al mateix temps, tant l’Ajuntament des Mercadal com el mateix president de l’Associació d’Usuaris del Port de Sanitja demanaren a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge la seva implicació per tal de trobar la millor solució per al port. Així, des de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge s’han mantingut diverses reunions amb la Demarcació de Costes en Illes Balears.

El Consell d’Administració de Ports IB, en la sessió del 29 d’octubre de 2020, va aprovar la proposta d’acord per la qual s’inicia aquest procediment.

Ara, a partir de la documentació cedida per l’Associació d’Usuaris elaborada per tramitar aquest projecte de millora del port, Ports IB està treballant en la documentació per a la sol·licitud d’adscripció.

Aquest projecte no suposa cap modificació de la configuració general actual de les instal·lacions i el seu objectiu principal és preservar la zona i no generar cap impacte ambiental ni visual, tot donant un servei de qualitat als usuaris.

La intervenció que es proposa fer també es traduirà en una millora en la gestió d’un espai públic que ha de ser accessible i sostenible, mitjançant criteris d’eficiència i transparència.

Es tracta d’una actuació enfocada en la millora de la seguretat de les instal·lacions, que compliran els requeriments normatius necessaris sempre tenint en compte la singularitat d’aquest petit port.

La primera passa que es farà serà sol·licitar l’adscripció a la Demarcació de Costes. Un cop rebuda la sol·licitud, Costes, com a òrgan substantiu, és l’encarregat d’iniciar la tramitació ambiental del projecte. És possible que la tramitació es pugui agilitzar ateses les gestions fetes prèviament per l’Associació d’Usuaris.

Situat al costat de l’antiga ciutat romana de Sanisera, el port de Sanitja és un port natural ubicat al cap de Cavalleria. Pertany al terme municipal des Mercadal i queda situat en domini públic maritimoterrestre.

A més, en l’àmbit urbanístic es localitza en:

— LIC (lloc d’importància comunitària)

— Àrea Marina del Nord de Menorca (espai de la Xarxa Natura 2000)

— Reserva Marina del Nord de Menorca

— ZEPA (zona d’especial protecció per a les aus)

— ANEI (àrea d’especial interès)

 

El port de Sanitja ha estat utilitzat per embarcacions des de l’època romana i així ho demostra la gran quantitat de restes arqueològiques trobades tant en la zona marina com en la zona terrestre que expliquen que antigament també va haver-hi assentaments humans a la zona.

Actualment, aquest port singular és utilitzat com a port d’abric per a petites embarcacions.

La UNESCO declarà Menorca com a Reserva de la Biosfera l’octubre de 1993, atès l’alt grau de compatibilitat aconseguit entre el desenvolupament de les activitats econòmiques, el consum de recursos i la conservació del patrimoni i d’un paisatge que ha mantingut i continua mantenint avui una qualitat excepcional.

El port de Sanitja, a petita escala, és una representació més de la confluència entre la natura i l’home, on l’activitat de pesca tradicional ha conviscut i conviu de manera respectuosa amb l’entorn.