AVÍS D'OBERTURA DEL TERMINI PER A SOL·LICITAR UNA NOVA AUTORITZACIÓ TEMPORAL D'ÚS D'UN LLOC D’AMARRATGE EN BASE EN ELS PORTS DE CALA BONA, CALA FIGUERA, CALA RAJADA, PORTO CRISTO, PORTO PETRO I SÓLLER (LLISTA 7ª)

30/09/2020, 12:44

El termini és del proper 1 d´octubre fins al 31 de desembre 2020

S'informa als titulars d'autoritzacions temporals per a l'ús d'amarratge en base actualment en vigor, en les instal·lacions portuàries de de Cala Bona, Cala Figuera, Cala Rajada, Porto Cristo, Porto Petro i Sóller que a partir del proper 1 d'octubre de 2020 i fins al 31 de desembre de 2020, podran procedir a sol·licitar una nova autorització d'acord amb el que es disposa en el Decret 11/2011, de 18 de Febrer.

Les sol·licituds estaran a la seva disposició tant en les oficines centrals de PORTSIB (C/ Vicente Tofiño, 36, Coll d'en Rabassa), com en les oficines portuàries i a la nostra pàgina web (www.portsib.es).

De forma addicional al procediment presencial i com a mesura sanitària preventiva, a partir de l'1 de novembre, coincidint amb l'obertura de la nova seu electrònica de Ports IB, els usuaris podran realitzar aquest tràmit també de forma telemàtica. Com avanç d'aquesta nova facilitat digital, els usuaris podran, a partir del 6 d'octubre, utilitzar la seu electrònica per demanar una cita prèvia amb el personal tècnic de Ports IB amb l'objectiu de revisar la documentació que han d'aportar per a realitzar correctament la seva sol·licitud.

Així mateix es recorda que aquells titulars d'autoritzacions que no exerceixin el seu dret preferent per a l'obtenció d'una nova o bé, que l'exerceixin fora dels terminis establerts, perdran el lloc d'amarratge assignat a base, procedint al seu desallotjament.

Anar a la pàgina de RENOVACIONS