Ports IB inicia un estudi per adaptar els seus ports als efectes del canvi climàtic

04/01/2020, 15:43

/S'ha tramitat l'inici d'un conveni de col·laboració entre Ports IB i la UPC

El passat 13 de desembre es va resoldre l´inici de l´expedient del Conveni de col·laboració entre Ports de les Illes Balears i el laboratori d'Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Aquest Conveni de col·laboració respon a la voluntat del Govern d'establir mesures per fer front al canvi climàtic, en compliment de la Llei del canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears aprovada el passat mes de febrer pel Parlament de les Illes Balears a instància de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat. És una Llei amb contingut capdavanter en la lluita contra el canvi climàtic i fixa el camí per fer efectiva la transició cap a les energies netes. Una Llei molt avançada en l'àmbit estatal i també europeu.

En aquest sentit, el Conveni de col·laboració entre Ports de les Illes Balears i el Laboratori d'Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya (LIM/UPC), té per objecte establir línies de col·laboració institucional per elaborar un pla d’adaptació als efectes del canvi climàtic dels ports gestionats per l'entitat.

L'Estat espanyol té una elevada vulnerabilitat enfront al canvi climàtic i la variabilitat climàtica a causa dels efectes directes damunt la seva costa. En aquest sentit, des del punt de vista jurídic, la Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes va introduir una regulació específica per afrontar amb garanties la lluita contra els efectes del canvi climàtic al litoral.

Entre altres qüestions, la disposició addicional vuitena estableix l'obligació de l'aleshores Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient de procedir a l'elaboració d'una estratègia per a l'adaptació de les costes a l'efecte del canvi climàtic

És per això que el Conveni de col·laboració entre Ports de les Illes Balears i el Laboratori d´Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya (LIM/UPC) té per objecte establir línies de col·laboració institucional per elaborar un pla d’adaptació als efectes del canvi climàtic dels ports gestionats per l´entitat.

El desplegament d´aquest conveni, estarà vigent des de la seva firma i durant els 13 mesos posteriors a la mateixa.

El laboratori d´Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya, és un Centre Específic de Recerca (CER) emmarcat en l´àmbit del Departament d´Enginyeria Civil i Ambiental de l´Escola Tècnica Superior d´Enginyeria de Camins i Canals i Ports de Barcelona. El LIM/UPC és per tant, un centre d´investigació públic sense ànim de lucre, que té com únic objectiu generar i transferir coneixement i tecnologia en el camp de l´enginyeria marítima i de les ciències del mar, així com la innovació en aquests àmbits, juntament amb una activa contribució a la formació de professionals i investigadors altament qualificats en aquests camps. LIM/UPC ha desenvolupat un avançat conjunt de models numèrics i disposa d'una infraestructura de laboratori i camp dissenyat per dur a terme la verificació experimental dels projectes desenvolupats.