Consell de Govern: EL GOVERN, MITJANÇANT PORTS IB, I EL CONSELL DE MENORCA COL·LABORARAN PER PROTEGIR EL PATRIMONI SUBAQUÀTIC

08/06/2018, 15:00

\ Es desenvoluparan plans de feina conjunts que possibilitin la localització i l’avaluació dels jaciments arqueològics
\ També s’establiran les mesures corresponents de protecció al mateix temps que les estratègies d’intervenció

El Consell de Govern s’ha donat avui per assabentat de la formalització d’un conveni marc de col·laboració entre Ports de les Illes Balears (Ports IB) i el Consell Insular de Menorca per a la protecció del patrimoni portuari, que inclou el subaquàtic.
 
Aquest conveni permetrà al Consell i a Ports IB col·laborar en la protecció del patrimoni portuari de Menorca amb el desenvolupament de plans de feina conjunts que possibilitin la localització, la identificació i l’avaluació dels jaciments arqueològics que es troben davall la mar, així com accions de protecció. Aquesta identificació i localització prèvia dels jaciments és necessària per poder establir les mesures corresponents de protecció al mateix temps que les estratègies d’intervenció.
 
El Consell Insular de Menorca té atribuïdes les competències en matèria de patrimoni històric des de l’entrada en vigor de la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric. I, en virtut de l’article 27 de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears, Ports IB té entre les seves funcions la de col·laborar amb entitats que es dediquin a la protecció del patrimoni marítim de l’àmbit de les Illes Balears.
 
Aquest esforç conjunt dona compliment a la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, que inclou també la protecció del patrimoni arqueològic subaquàtic.