Informació pública relativa a la sol·licitud de concessió administrativa per l'Ajuntament de Manacor per a l'ocupació del domini públic portuari associat al "Projecte d'ampliació del pas per als vianants de fusta del Pont del Riuet en el port de Portocristo" (Expedient: PGD/PCR-18/18-C)

10/04/2018, 15:35

El 5 d'abril de 2018 es va publicar en el BOIB núm 42 la informació pública relativa a la sol·licitud de concessió administrativa per l'Ajuntament de Manacor per a l'ocupació del domini públic portuari associat al "Projecte d'ampliació del pas per als vianants de fusta del Pont del Riuet en el Port de Porto Cristo" . El període d'informació pública és de vint dies hàbils, finalitzant el dia 4 de maig de 2018. El projecte podrà ser examinat en les oficines de Ports de les Illes Balears, C/ Vicente Tofiño, nº 36, baix, Coll d'en Rabassa, de Palma.

Anar a la pàgina d'Informació Pública