Publicat al BOIB nº 19 de 10/02/2018 l’anunci de la convocatòria del concurs públic per a l'atorgament de la concessió administrativa per a l’ocupació i explotació del local destinat a quiosc en el Port de Sant Antoni de Portmany (Eivissa)

13/02/2018, 10:27

L'anunci de la convocatòria al BOIB, els Plecs de Bases, el Pleg de Condicions Generals i el Pleg de Condicions Particulars es troben a la seva disposició en la Plataforma de Contracció del Sector Públic.

Poden vostés consultar-los directament als enllaços que s'assenyalen a continuació:

BOIB

Detall de la Licitació