Ports de les Illes Balears inicia un pla per retirar devers 200 embarcacions abandonades

01/02/2018, 10:35

El gener s’ha començat, per primera vegada, la retirada de vaixells a ports de gestió indirecta

Ports de les Illes Balears ha posat en marxa un pla per retirar dels ports, tant de gestió directa com dels de gestió indirecta, la retirada de les embarcacions abandonades. En l’actualitat, l’empresa pública té oberts 42 expedients als ports de gestió directa, als quals s’han d’afegir els del ports de gestió indirecta, que poden arribar a ser devers 160. El conseller ha destacat que “és una reivindicació històrica dels clubs nàutics i dels usuaris dels ports i, amb aquesta actuació, es dona resposta a aquesta petició”.

A hores d’ara s’estan tramitant expedients per a la retirada de 31 embarcacions i 11 pasteres que havien estat abandonades pels seus propietaris en els ports de gestió directa, els quals mantenen deutes amb l’Administració. A partir del mes de gener s’ha estès la retirada d’embarcacions abandonats als ports de gestió indirecta després de l’acord pel Consell d’Administració de Ports IB del desembre passat, en base a la Llei 6/2014, de 18 de juliol, de modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de Ports de les Illes Balears.

Fins ara, els titulars de les concessions han comunicat que hi ha 22 embarcacions abandonades, de les quals dues ja han estat retirades. Així i tot, la previsió és que hi hagi 150 embarcacions més a retirar als ports de gestió indirecta, amb la qual cosa la suma total estaria als voltants dels 200.

L’objectiu d’aquesta acció, és alliberar l'espai que ocupen les embarcacions, millorar la imatge del port i la gestió mediambiental dels ports, reduint la petjada ecològica de les embarcacions abandonades i alliberant amarraments que pugin estar ocupats.

Pel que fa al destí d’aquestes embarcacions, una vegada conclòs els tràmits administratius i realitzades els corresponents peritatges, serà el desballestament o, en el seu cas, la venda mitjançant subhasta. Aquestes accions estan previstes per abans de l’estiu.