El conseller Pons anuncia un projecte d’actuació global al port interior de Ciutadella de 2,7 milions d’euros

18/04/2017, 17:25

Les inversions en el port, entre aquesta actuació i les obres d’emergència, seran de prop de 4 milions d’euros

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha presentat avui un projecte d’actuació integral al port interior de Ciutadella que suposarà un salt qualitatiu i estètic en les infraestructures i els serveis del port i que permetrà modernitzar totes les instal·lacions i millorar la imatge del port.

Les actuacions que engloba aquest projecte suposen una inversió de 2,7 milions d’euros (2,2 milions sense l’IVA).

El projecte, amb la denominació de «Pavimentació, renovació i adequació d’infraestructures del moll sud i colàrsega del port antic de Ciutadella», implica intervencions en diferents àmbits que es concreten en:

  • Canvi de paviments deteriorats, reparació de desnivells i uniformització d’aquests.
  • Renovació i adequació dels serveis existents dins la zona portuària, com ara:
    • Renovació de les torretes elèctriques i dels sistemes contra incendis.
    • Soterrament de les línies aèries de telefonia i elèctriques.
    • Renovació de les instal·lacions municipals d’aigua potable, drenatge, clavegueram i xarxa d’enllumenat.
  • Nous serveis d’aigües residuals, amb la supressió de les dues estacions impulsores d’aigües residuals actuals, dotació de nous serveis i creació d’una nova estació a la colàrsega que millori la problemàtica derivada dels vessaments i olors al moll sud.
Es tracta d’intervencions imprescindibles per a un bon funcionament del port i dels establiments de restauració i altres negocis que hi estan situats.

El conseller Marc Pons ha destacat que aquest projecte és fruit de les reunions amb institucions i sectors econòmics lligats al port, en les quals va quedar manifesta la necessitat d’abordar aquesta millora integral del port per definir «com ha de ser el port de Ciutadella de cara al futur».

Pons ha lamentat el dèficit en inversions que durant anys ha patit el port, cosa que ha provocat que «fets tan inversemblants com l’esfondrament del moll s’acabin produint».

«El projecte integral —ha dit el conseller— es fonamenta en tres pilars: solucions estructurals, a llarg termini; correcció de la deficiència dels serveis i les infraestructures que fa anys que s’havien de resoldre i, en tercer lloc, embelliment del port.»

«Ara encetam la tramitació del projecte i la previsió és que les obres es puguin adjudicar el mes de juliol, de manera que una vegada acabada la temporada turística, el mes d’octubre, puguin començar les obres. El termini d’execució serà de sis mesos», ha manifestat el conseller.

Així ho ha explicat el conseller als mitjans de comunicació i, anteriorment, en una reunió que ha mantingut avui matí a l’Ajuntament de Ciutadella amb representants del sector empresarial i altres entitats lligades al funcionament del port, amb els quals Pons ha compartit la informació sobre aquest futur projecte i sobre les obres d’emergència que s’estan duent a terme per l’esfondrament patit el desembre. El conseller ha destacat la necessitat d’actuar coordinadament, atenent les necessitats que la temporada turística implica.

El conseller ha destacat que aquest projecte de millora, renovació i adequació del moll sud i la colàrsega del port de Ciutadella era una de les prioritats de la Conselleria, però que «lamentablement, es va produir un fet que va alterar les previsions —l’esfondrament del passat mes de desembre— i ens va obligar a dur endavant les obres d’emergència de reparació d’un tram del moll sud que, al poc temps, vàrem veure que requeria una actuació de molt més abast».

Obres d’emergència

En aquest sentit, el conseller ha recordat que les obres es declararen d’emergència, per un valor d’1,5 milions d’euros, i que estan ja en la seva fase final. L’actuació que es preveia en un tram de 40 metres pràcticament s’ha doblat i ha estat necessari actuar en dues zones més, en quasi 79 metres, sota supervisió arqueològica.

Marc Pons ha explicat que en les obres d’emergència s’han donat tres circumstàncies que estan en l’origen del retard de la seva finalització —dues o tres setmanes sobre la previsió inicial, que era a principi de maig.

Així, Pons ha apuntat que a mesura que s’actuava «es comprovava que la situació era pitjor», amb risc que fallàs el vial, fet que ha obligat a ampliar l’abast de l’actuació. A més, el control arqueològic, que és necessari en «una actuació en un lloc amb la història del port» i el reduït espai que ha dificultat l’actuació de la maquinària han tingut incidència en el retard de l’avanç de l’obra.

El conseller ha volgut destacar que es fa un seguiment diari de les obres i que «han d’estar ben acabades». La previsió és que el mes de maig el vial estigui operatiu, tot i que encara continuïn algunes tasques a terra. L’objectiu és que l’1 de juny estigui tot en funcionament, encara que durant uns dies s’hagin de fer algunes actuacions davall l’aigua que no afectaran l’activitat».

Pons ha insistit en el fet que les obres s’han desenvolupat a bon ritme i que el retard de dues o tres setmanes sobre la data de principi de maig prevista respon a les circumstàncies concretes del port, perquè s’ha actuat correctament i amb responsabilitat.

Finalment, el conseller ha recordat que les actuacions que es duran a terme en el port interior de Ciutadella seran de prop de 4 milions d’euros.

El conseller, durant la presentació del projecte, juntament amb la batlessa de Ciutadella, Joana Gomila. En la imatge es pot veure el futur paviment del port.

Documents adjunts: Presentació del projecte

Talls de veu adjunts: Tall de veu del conseller Marc Pons.