Comencen les obres de desenrunament de les restes d'Es Pla a Fornells

02/05/2016, 15:47

El conseller Marc Pons anuncia un procés participatiu per decidir el futur de l'espai que ocupava el restaurant.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha supervisat aquest matí el començament de les obres de desenrunament de les restes del restaurant Es Pla a Fornells. Aquesta actuació, que ha començat avui dia 2 de maig i es perllongarà fins a finals d'aquesta setmana, ha estat adjudicada per 22.000 euros a l'empresa Triatges Menorca.

El conseller ha assegurat que "a partir d'avui s'inicia un procés participatiu amb l'objectiu que tots els veïns i veïnes de Fornells puguin participar en la definició del nou pla d'ordenació del port i en el futur destí que es doni a l'espai que ocupava el restaurant d' Es Pla".

El Bar-Restaurant Es Pla estava ubicat a la zona de servei de la instalolació portuària de Fornells. En la matinada del passat 2 de febrer de 2016 un incendi va assolar aquesta construcció donant com a resultat la seva declaració com a sinistre total per part de les companyies asseguradores.

Després de l' incendi que va patir aquesta edificació, i tenint en compte que la gran majoria de la seva estructura és lleugera i altament inflamable, l'edifici ha quedat reduït a diverses estructures aïllades de bloc ceràmic o formigó; mentre que la resta s'ha convertit en una gran quantitat de materials calcinats, en la seva majoria metàlolics, procedents de les estructures de la coberta i de la maquinària que tenia el restaurant.

Tasques de desenrunament:

- L'actuació que avui ha començat té per objectiu desenrunar i netejar la totalitat de les restes de l'edifici. Una vegada finalitzades aquestes tasques, es procedirà a cololocar una tanca metàlolica de baix impacte amb panells de 2 metres d'altura units mitjançant pals galvanitzats.

- La demolició es durà a terme en dues fases; una primera centrada en el tancat de la zona, i posteriorment, es faran les tasques de desenrunament pròpiament dit.
Així mateix, es recolliran els elements de servei públic que es puguin veure afectats per la demolició, com per exemple tapes i embornals, punts de llum, fanals, etc. Tot això, després d'haver neutralitzat les escomeses dels diferents serveis.

- El sistema per dur a terme aquesta acció és de "tipus mixt"; és a dir, una fase inicial manual que, a causa les males condicions en què es troba l'edifici, serà el més breu possible per evitar riscs per als treballadors. En aquesta primera fase s'extrauran tots els elements fàcilment desmuntables i els materials considerats perillosos com ara, restes de maquinària. Una vegada finalitzada la fase d'extracció manual, es començarà amb el desenrunament mecànic de la resta d'elements.

- La retirada dels enderrocs es durà a terme amb una retroescavadora. Tot el producte resultant del desenrunament es traslladarà a sistemes de gestió de residus.

Restes del restaurant que s'han de recollir.

El conseller Marc Pons,durant la seva visita al port de Fornells, comprova l'estat de les restes del restaurant incendiat.