Ports de les Illes Balears licita les obres de millora dels accessos al port de Ciutadella per 144.808 euros

07/10/2015, 15:02

La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat preveu obres al port que suposen una inversió d’aproximadament 564.808 euros.

Ports de les Illes Balears, organisme dependent de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, ha licitat les obres de millora dels accessos al port exterior de Ciutadella, per un pressupost base de 144.808 euros.

Les obres es liciten pocs dies després que el passat dimarts 29 de setembre el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Joan Boned, anunciàs la llista d’obres de millora que es duran a terme al port de Ciutadella en els pròxims mesos.

El projecte consisteix en l’habilitació d’un sobreample del vial interior del port per facilitar l’entrada i la sortida simultània de dos camions en condicions de seguretat. Aquest vial interior s’havia dissenyat inicialment en forma de circuit d’un únic sentit, però a conseqüència dels canvis en l’ordenació del port, acabà transformat en un vial de doble sentit, que s’ha evidenciat insuficient i insegur perquè la corba (de 90 graus i 10 metres de ràdio) que forma part del traçat d’accés a les explanades d’embarcament no permet el pas de dos vehicles en condicions segures.

Les obres consistiran en l’ampliació de la secció transversal del vial emprant espai del talús que separa aquest vial interior de l’exterior.

El projecte que s’ha licitat inclou també la dotació d’il·luminació, defenses i arbrat en el vial exterior nord d’accés al port. Amb l’objectiu de millorar la seguretat vial d’aquest tram, s’instal·laran fanals i es col·locaran defenses de protecció per tal d’evitar la sortida de vehicles de la calçada en el tram de corbes. Actualment, hi ha el risc que si un vehicle surt de la via pugui envair la voravia i, fins i tot, caure pel talús vora del mar.

Es preveu que les obres tenguin una durada de dos mesos des de la seva adjudicació.

La millora dels accessos i altres projectes que s’executaran en breu al port de Ciutadella suposen una inversió aproximada de 564.808 euros.

A més del projecte de millora d’accessos, està previst dur a terme les següents intervencions:

— Redacció i execució d’un projecte d’una pèrgola que cobreixi el recorregut per a vianants existent entre l’estació marítima i el moll de llevant, per tal d’evitar als passatgers, durant el recorregut a peu fins al vaixell, que estiguin exposats a les inclemències meteorològiques. L’import aproximat d’aquest projecte és de 300.000 euros.
— Instal·lació de la dotació elèctrica definitiva dels pantalans del moll nord del port interior de Ciutadella, amb un cost aproximat de 70.000 euros.
— Instal·lació d’un pantalà flotant per facilitar el desembarcament i embarcament del passatge dels creuers al port interior de Ciutadella, per un import de prop de 50.000 euros.