Ports dels Illes Balears ha iniciat el desmuntatge de la passarel·la d'embarcament i el finger del port interior de Ciutadella.

15/04/2015, 15:16

Ports dels Illes Balears ha iniciat el desmuntatge de la passarel·la d'embarcament i el finger del port interior de Ciutadella.

La retirada respon al desús d'aquestes estructures després del trasllat de l'activitat comercial al port exterior.

Els treballs a realitzar inclouen la redacció i lliurament d'un projecte visat dut a terme per un tècnic competent en la matèria. En aquest informe es recullen tots els processos, mitjans i fases del desmuntatge de totes les estructures, la confecció del Pla de Seguretat i la retirada completa de l'andana elevada metàl·lica i el finger d'embarcament de passatgers.

L'empresa adjudicatària és ITP, Enginyeria Tècniques Portuàries, SL, per un import de 29.403 € i un termini d'execució de 6 setmanes.

Aquesta acció s'emmarca dins del Pla d'Actuacions 2014-2015 previst per PortsIB a l'illa de Menorca.

Imatge de les tasques de desmuntatge.

Imatge dels treballs al port interior de Ciutadella.