Ports IB convocarà un concurs públic per a l'ocupació i explotació d'un local destinat a bar-cafeteria-restaurant al port de Cala Rajada

19/12/2013, 16:08

El Consell d'Administració de Ports IB reunit, en sessió ordinària, al Palma Arena ha autoritzat les obres de remodelació d'un pantalà del Club Nàutic La Ràpita amb les que es guanyarà superfície d'amarratge i, igualment, ha acordat iniciar l'expedient per atorgar la concessió administrativa, mitjançant concurs públic, d'un local destinat a bar-cafeteria-restaurant al port de Cala Rajada.

Les obres del Club Nàutic de La Ràpita, que seran executades i sufragades íntegrament pel propi Club Nàutic, consisteixen en la demolició d'un pantalà de 48 metres per construir un nou de 35 metres de longitud i en el qual es substituiran amarratges de 4 i 6 metres d'eslora per altres de 10 i 12 metres, respectivament, ja que els nous canals de maniobra que quedaran entre els pantalans així ho permeten. A més, el canal navegable entre el nou pantalà i el contradic permetrà modificar en aquest últim l'eslora dels 15 primers amarraments passant de 8 a 10 metres.

De la mateixa manera, i amb l'objectiu d'incorporar diversos llocs d'amarratge de trànsit al moll d'espera, també es va informar favorablement a la incorporació de 10 nous amarraments en el citat moll, que es preveu tinguin en els mesos de juny i setembre una ocupació propera al 70% i del 90 % en els mesos de juliol i agost. Per tot això, després de les obres de remodelació del pantalà la superfície total d'amarratge s'incrementarà en més de 580 metres quadrats, un 4,40% més que la superfície reflectida en l'acta de reconeixement.

Aquestes obres i la incorporació dels 10 amarratges al moll d'espera impliquen un increment del cànon imputable al concessionari de 32.650 euros ( més IVA ).

D'altra banda, el Consell d'Administració de Ports ha aprovat també el plec de bases que regularan el concurs públic per a l'atorgament de la concessió administrativa per a l'ocupació i explotació d'un local, situat a la zona de servei del port de Cala Rajada i actualment en desús, com a bar-cafeteria-restaurant i ha facultat al vicepresident del Consell d’Administració a dur a terme totes les actuacions que siguin necessàries per a l'adjudicació del mateix.

El termini de la concessió de l'esmentat concurs serà de 8 anys, podent-se prorrogar per un termini màxim d'1 any i amb un cànon anual mínim de 13.700 euros, més IVA.

Després de la celebració del Consell d'Administració ha tingut lloc el Consell Assessor de Ports IB, en què s'ha aportat informació respecte a diverses actuacions realitzades durant 2013, i al qual, per segon any consecutiu, el GOB no ha assistit.