Convocades dues subhastes públiques per a l'alienació de sis embarcacions abandonades als ports de gestió directa i de sis desafectades del servei públic

05/08/2013, 00:00

El director general de Ports i Aeroports, Antonio Deudero, ha convocat, després de l'acord adoptat pel Consell d'Administració de Ports IB del passat mes de juny, dues subhastes públiques per a l'alienació de sis embarcacions que han estat declarades abandonades i que es troben en ports de gestió directa i per a l'adjudicació de sis embarcacions, propietat de Ports IB, i que han estat desafectades del servei públic.

Les embarcacions declarades abandonades es troben en els ports d'Andratx, Pollença, Portocolom i a Son Tous mentre que les embarcacions que han estat desafectades del servei públic al no resultar necessàries per dur a terme el servei que prestaven i que surten a subhasta es troben en els ports de Sóller, Sant Antoni, Colònia de Sant Jordi, Portocolom i Andratx.

Aquelles persones que estiguin interessades a concórrer en alguna de les dues subhastes poden presentar les seves respectives ofertes en el termini de quinze dies hàbils a comptar des d'avui i han de ser presentades en mà en les dependències centrals de Ports de les Illes Balears, en les oficines del port de Ciutadella o a les oficines del Port de Sant Antoni. Cada oferent haurà de presentar un únic sobre en què inclourà una sola proposició econòmica independent per cada embarcació que pretengui obtenir.