Ports IB recepciona les obres dels nous amarraments de Ciutadella

11/01/2012, 14:17

 

Ports IB ha recepcionat les obres dels set nous pantalans, sis d'ells flotants, que s'han construït al port interior de Ciutadella i que compten amb un total de 93 nous amarraments.

 

El gerent de Ports IB, Daniel Ramis, s'ha desplaçat a Ciutadella on, al costat del contractista i la direcció de l'obra, ha signat l'acta de recepció del projecte de reordenació del port antic de Ciutadella que ha estat executat en el termini de tres mesos i mig per la UTE Ferrovial Agroman SA-Alfer Metal SL per un import total de 965.594,86 euros, IVA exclòs.
La reordenació efectuada permetrà oferir nous serveis i donar sortida a la llista d'espera. Per la seva banda, ara, un cop finalitzades les obres, el Servei de Ports assumeix immediatament la gestió dels nous amarraments.